Samen veilig repeteren

Vanaf 1 september 2020

1.    Repeteer in en goed geventileerde ruimte.
2.   Boven de 12 jaar draag je een mondmasker en houd je voldoende afstand
3.   Voorzie voldoende ruimte per persoon 
4.   Desinfecteer de contactoppervlakken en materiaal
5.   Deel geen materiaal onderling
6.   Maximaal 50 personen op de repetitie
7.   Risicoanalyse + draaiboek, Corona-aanspreekpunt en registratie verplicht

Hieronder geven we nog enkele nuttige richtlijnen voor individuele en sociale hygiëne. 
(Bron: www.info-coronavirus.be/nl/) 

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:
1.    Blijf thuis als je ziek bent.
2.    Was regelmatig je handen.
3.    Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4.    Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
1.     Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
2.    Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,     
       long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
3.    Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
       verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4.    Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5.    Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Geschreven op

Samen veilig repeteren