Bedankt Patrick!

een kwarteeuw inzet & plezier

Het einde van een tijdperk voor onze jeugdharmonie en zijn vele jonge en iets minder jonge muzikanten. Patrick Simoens gaf zijn eindakkoord in de vorm van een schitterend slotconcert. Zoals het een jeugdharmonie betaamt, koos Patrick voor een gevarieerde selectie van werken. Het bevatte zowel solowerk, van percussionist Wouter Willems, als een nieuw werk van onze 'huiscomponist' Joachim Simoens.

De grote kers op de taart was 'A Conductor's Goodbye'. Een eerbetoon aan Patrick met hints naar zijn dirigeer stijl en enkele van zijn hoogtepunten. Uitgevoerd door onze jeugdharmonie onder deskundige leiding van Wim Belaen. (De dirigent van het hoofdorkest)
A Conductor's Goodbye' werd, samen met andere verrassingen, aangeboden aan Patrick voor de inzet en het speelplezier dat hij de jeugdmuzikanten bezorgde.

Ook Patrick's echtgenote, Elke Kerkhof, werd door de jeugdharmonie gefeliciteerd.Na 25 historische jaren zal Patrick in Nazareth zijn symbolische dirigeerstokje overdragen. Hij sprak zijn dank uit aan zijn familie voor hun jarenlange steun. Aan zijn goede vriend Wim, voor zijn steun in de muziek en voor zijn luisterbereidheid. Ook Luc Vandamme werd bedankt voor zijn medewerking en steun in de beginjaren. Aan Martin, die gedurende vele jaren uitgebreid en snel werk heeft geleverd bij het kopiëren van muziekpartituren. Stefaan een dikke dank je wel voor de coöperatie. Tenslotte, dank aan de muzikanten voor hun jarenlange medewerking.

Een welgemeende dank je wel aan Patrick voor de meer dan duizend repetities, voor de muzikaliteit, voor de ontwikkeling. Maar bovenal voor de vriendschap.

redacteur: Alexander De Munter 

foto's: Renaat Leroy

Geschreven op

Bedankt Patrick!